Grupowa Profilaktyka Fluorkowa w POZ

PROFILAKTYKA PRÓCHNICY W SZKOLE

       Ogólnopolskie badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej ludności, wskazują na to, że próchnica zębów i choroby przyzębia stanowią nadal poważny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Do zjawisk niepokojących należy wysoka zapadalność na próchnicę i ciężki jej przebieg u dzieci w wieku przedszkolnym, jak również fakt nie podejmowania leczenia stomatologicznego u małych dzieci, a nade wszystko nie wykorzystanie potencjału metod fluorkowej profilaktyki próchnicy. 
       Próchnica zębów jest też, jak się obecnie przyjmuje, główną przyczyną utraty uzębienia. Utrata zębów stałych u dzieci w wieku szkolnym z powodu próchnicy jest zjawiskiem trudnym do zaakceptowania. W Polsce odsetek dzieci w wieku 12 lat, które utraciły z powodu próchnicy co najmniej 1 ząb stały jest niepokojąco wysoki.
       Porównując wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w ostatnich dekadach można stwierdzić, że od połowy lat 90-tych tendencja próchnicy u dzieci szkolnych w kraju jest spadkowa. Równocześnie niezmiennie notuje się wysokie nasilenie próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozpoczynających naukę szkolną. Obserwowanej poprawie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci towarzyszył wzrost częstości szczotkowania zębów oraz wzrost zużycia pasty do zębów z fluorem. Doświadczenia międzynarodowe prezentowane w materiałach WHO oraz obserwacje krajowe pozwalają przyjąć, że najkorzystniejszym środowiskiem do wykorzystania w celu promocji zdrowia jamy ustnej jest szkoła.

 • GRUPOWA PROFILAKTYKA FLUORKOWA

 

      Grupowa profilaktyka fluorkowa w SPZOZ w Siedlcach jest:

 1. świadczeniem bezpłatnym, realizowanym metodą nadzorowanego przez pielęgniarkę szkolną szczoteczkowania zębów z użyciem związków fluoru,
 2. wykonywana w klasach I - VI szkoły podstawowej, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni,
 3. prowadzona u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l.
 • MIEJSCA REALIZACJI GRUPOWEJ PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ

   

  L.p.

  Nazwa i adres szkoły

  Miejsce udzielania świadczeń

  1. Zespół Szkół Nr 1, 08-110 Siedlce, 
  ul. Graniczna 1
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ, UL.GRANICZNA 1
  2. Zespół Szkół Nr 2, 08-110 Siedlce,
  ul.Gen. Orlicz - Dreszera
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. ORLICZ- DRESZERA 3
  3. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach ul. Sienkiewicza 49, 08-110 Siedlce GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. SIENKIEWICZA 49
  4. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Siedlcach
  ul. Starowiejska 23, 08-110 Siedlce
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. STAROWIEJSKA 23
  5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
  ul. 10 Lutego 18, 08-110 Siedlce
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. 10 LUTEGO 18
  6. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Unitów Podlaskich 16,
  08-110 Siedlce
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. UNITÓW PODLASKICH 16
  7. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Wiśniowa 5
  08-110 Siedlce
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ,
  UL. WIŚNIOWA 5
  8. Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Strzale GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ
  ul. MAZURSKA 1
  9. Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii
  ul. Siedlecka 202, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce
  10. Zespół Szkół w Bojmiu, 08-122 Bojmie 33 GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ
  W BOJMIU
  11. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim Szkoła Filialna w Krzymoszach GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ W PRUSZYNIE
  12. Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim, ul. Siedlecka 135, 08-110 Siedlce
  13. Zespół Oświatowy w Pruszynie, Pruszyn 29
  08-110 Siedlce
  14. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, Stok Lacki
  08-110 Siedlce
  15. Zespół Oświatowy w Wiśniewie,
  ul. T. Kościuszki 54, 08-112 Wiśniew
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ
  W WIŚNIEWIE
  16. Zespół Oświatowy w Radomyśli, Radomyśl
  08-112 Wiśniew
  17. Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach, Szkoła Podstawowa
  z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Siedlecka 8
  08-125 Suchożebry
  GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ W WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ
  18. Zespół Oświatowy, ul. Szkolna 2, 08-130 Kotuń GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ KOTUŃ
  19. Szkoła Podstawowa w Koszewnicy, Koszewnica
  08-130 Kotuń