Historyczna wizyta

W dniu 12 listopada sala konferencyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach była świadkiem bardzo doniosłego wydarzenia w historii Zakładu. Decyzją Zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego SP ZOZ otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,4mln zł z funduszy Unii Europejskiej na remont, modernizację tzw Starego Szpitala.
Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałkowie województwa mazowieckiego - Panowie Ludwik Rakowski i Marcin Kierwiński. Stronę SP ZOZ reprezentował jego Dyrektor Pan Mirosław Leśkowicz.
Powyższą uroczystość zaszczycił swoją obecnością marszałek Sejmu RP Pan Grzegorz Schetyna i poseł Pan Andrzej Halicki. Dostojni goście żywo interesowali się zamierzeniami miejskiej służby zdrowia. Przy podpisywaniu umowy byli obecni również włodarze miasta Siedlce w osobach Pana Prezydenta Wojciecha Kudelskiego, jego zastępców i przewodniczącego Rady Miasta Pana Mariusza Dobijańskiego.
Ze strony ZOZ-u obecni byli Ordynatorzy oddziałów szpitalnych i kierownicza kadra Zakładu. Plan przewiduje, że w wyremontowanej części szpitala znajdzie swoje miejsce Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień . Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna pogratulował Dyrekcji Zakładu dotychczasowych osiągnięć i wyraził nadzieję, że otrzymana dotacja pozwoli jeszcze w lepszym stopniu kontynuować proces leczenia pacjentów, polepszyć działalność medyczną placówki i poprawić warunki pracy personelu szpitala. 

Galeria zdjęć