Kadra Zarządzająca

Dyrektor:

               Mirosław Leśkowicz - tel. 25 632 22 55

                                                   fax. 25 632 42 60

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa:

                Stefan Jeznach  -  tel. 25 632 22 55

 

Główny Księgowy: 

              Agnieszka Hojna