Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Diabetologiczna

Telefony:25 644 04 71
Lokalizacja:ul.Floriańska 24

Poradnia Kardiologiczna

Telefony:25 632 43 60
Lokalizacja:ul.Mazurska 1

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci

Telefony:25 632 20 61 do 69 wew.228
Lokalizacja:ul.Starowiejska 15, poziom 1

Poradnia Neurologiczna

Telefony:25 632 74 83
Lokalizacja:ul.Formińskiego 14

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Telefony:25 644 45 21
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15 budynek B

Poradnia Chorób Zakaźnych

Telefony:25 632 20 61 do 69 w. 238
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Telefony:25 643 62 16
Lokalizacja:ul. Mazurska 1

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Telefony:25 644 24 85
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14

Poradnia Osteoporozy

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul.Formińskiego 14

Poradnia Okulistyczna

Telefony:25 632 74 83
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14

Poradnia Otolaryngologiczna

Telefony:25 632 74 83
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14

Poradnia Urologiczna

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul.Formińskiego 14

Poradnia Preluksacyjna

Telefony:25 632 20 61 do 69 wew.228
Lokalizacja:ul.Starowiejska 15 poziom 1

Poradnia Proktologiczna

Telefony:25 632 20 61 do 69 wew.228
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Medycyny Sportowej

Telefony:25 643 56 56
Lokalizacja:ul. Mazurska 1

Poradnia Gastroenterologiczna

Telefony:25 632 20 61 do 69 wew.228
Lokalizacja:ul.Starowiejska 15 poziom 1

Poradnia Endokrynologiczna

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul.Formińskiego 14

Poradnia Wad Postawy

Telefony:25 633 42 79
Lokalizacja:ul.Formińskiego 14

Poradnia Medycyny Pracy

Telefony:25 644 62 83
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14, III piętro
Opis:

Badania pracowników:

  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne są przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy,
  • Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. 

Inne badania:

  • Badania kierowców,
  • Badania wysokościowe,
  • Badania uczniów i studentów,
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczki sanepidowskie ),
  • Badania operatorów wózków widłowych.

Poradnia Rehabilitacyjna

Telefony:25 644 45 73
Lokalizacja:ul. Formińskiego 14

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Telefony:25 644 68 11
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Neonatologiczna

Telefony:25 63 220 61 do 69 w. 228
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Telefony:25 63 220 61 do 69 w.228
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15

Poradnia Leczenia Uzależnień

Telefony:25 63 220 61 do 69 w.319
Lokalizacja:ul. Starowiejska 15