Szpital ul. Starowiejska

Izba Przyjęć

Adres:ul. Starowiejska 15
Telefony:Pielęgniarka Oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew. 209 • Pokój badań: 25 632 20 61 do 69 wew. 204
Kierownicy:

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Jolanta Zdunek

Lokalizacja:niski parter, budynek główny szpitala
Opis:
Zakres udzielanych świadczeń
 • rejestracja pacjenta zgłaszającego się do izby przyjęć
 • przyjęcie do oddziału szpitalnego pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady ambulatoryjnej w stanach nagłych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Godziny pracy:Zalecane godziny odwiedzin:
w dni powszednie od 11.00 do 14.00 i od 16.00 do 18.00
w niedziele i święta od 10.00 do 18.00
Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 20 61 do 69 wew.267 • Gabinet lekarski 25 632 20 61 do 69 wew.268 • Punkt pielęgniarski 25 632 20 61 do 69 wew.269
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Mariusz Żaczek

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Ewa Lipińska

Lokalizacja:parter w głównym budynku Szpitala
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział Chorób Wewnętrznych funkcjonuje, jako oddział internistyczny, prowadzi diagnostykę i leczenie z zakresu całej szerokoprofilowej interny, w szczególności:

 • schorzeń ze strony układu krążenia,
 • schorzeń ze strony układu oddechowego (niewymagających inwazyjnego postępowania terapeutycznego),
 • schorzeń układu pokarmowego (niewymagających inwazyjnego postępowania terepeutycznego),
 • zaburzeń metabolicznych, głównie cukrzycy, zespołów metabolicznych,
 • diagnostykę chorób w zakresie reumatologii, układowych chorób tkanki łącznej i chorób hematologicznych,
 • schorzeń w zakresie endokrynologii,
 • chorób wielonarządowych ogólnoustrojowych wynikających z zaawansowanego wieku pacjenta.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 20 61 do 69 wew.251 • Położna Oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew.260 • Gabinet lekarski: 25 632 20 61 do 69 wew.253 • Punkt pielęgniarski: 25 632 20 61 do 69 wew.285 • Sala porodowa: 25 632 20 61 d0 69 wew. 220
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Józef Fąk

Pielęgniarka Oddziałowa - Jolanta Dziewulska

Lokalizacja:I piętro w głównym budynku Szpitala
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Laparoskopia diagnostyczna w niepłodności,
 • Laparoskopowe operacje zmian przydatków (torbieli),
 • Laparoskopowo wspomagana histerektomia pochwowa (LAVH),
 • Histeroskopia diagnostyczna,
 • Histeroskopia z usunięciem zmiany w macicy (polipa mięśniak),
 • Resekcja zmian w macicy,
 • Histeroskopia z wycięciem przegrody macicy,

Sale porodowe: pojedyńcze, wyposażone w węzeł sanitarny z natryskami, które zapewniają komfort i intymność. Podczas porodu rodzącej może towarzyszyć osoba bliska, a sam poród odbywa się zgodnie z preferencjami rodzącej.

Część Położnicza: sale dla kobiet w systemie rooming in, gdzie matka przebywa ze swoim dzieckiem przez cały okres pobytu w oddziale, co pozwala na nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej nowo narodzonego dziecka z matką oraz pomaga promować karmienie naturalne. Sale wyposażone w węzeł sanitarny z natryskiem.

W Pododdziale Patalogii Ciąży: prowadzona jest diagnostyka i leczenie stanów zagrożeń ciąży wszystkich okresów jej trwania - krwawień w poronieniu zagrażającym, porodów przedwczesnych z powodu niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy oraz stanów zapalnych, stanów zaburzenia dobrostanu płodu.

Pododdział ginekologiczny: posaiada własną salę operacyjną. Zabiegi ginekologiczne i operacyjne wykonywane są w pełnym zakresie zarówno metodami tradycyjnymi jak i przy użyciu metod endoskopowych.

Szkoła Rodzenia

Adres:Oddział Ginekologiczno – Położniczego ul. Starowiejska 15
Telefony:położna Joanna Świderska - tel.728 365 999 • położna Aleksandra Prekurat- tel. 664 456 460
Lokalizacja:Zajęcia odbywają się w Sali Konferencyjnej Szpitala Miejskiego zlokalizowanej przy ul. Starowiejskiej 15 (budynek Oddziału Psychiatrycznego, piętro 2, wejście bliżej parku) w każdy wtorek i czwartek od godziny 16:00 -18:00. Zajęcia w Szkole Rodzenia obejmują 8 spotkań.
Opis:
 • Wskazane jest uczestniczenie  obojga rodziców.
 • Zapraszamy też serdecznie ciężarne, których mężowie z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 • Optymalny czas rozpoczęcia zajęć w Szkole Rodzenia przypada na 28 -30 tydzień ciąży i zakończy się nie później niż 3 - 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.
 • Udział w zajęciach daje możliwość poznania położnych, które na co dzień pracują w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz zwiedzanie Oddziału i Traktu Porodowego.

 

Nasz Zespół  

 1.  Położne
 2. Lekarze ginekolodzy - położnicy
 3. Lekarze neonatolodzy
 4. Fizjoterapeuci
 5. Dietetycy

Oddział Neonatologiczny

Godziny pracy:Informacji o stanie zdrowia noworodków udziela Ordynator oddziału codziennie w godzinach 11.00 - 13.00
Wypisy Noworodków: w godzinach 13.00 - 15.00
Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 20 61 do 69 wew.283 • Gabinet lekarski: 25 632 20 61 do 69 wew.257 • Pielęgniarka oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew.256 • Pielęgniarki: 25 632 20 61 do 69 wew.284
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Małgorzata Steć

Pielęgniarka Oddziałowa - Makowska Agata

Lokalizacja:I piętro w głównym budynku Szpitala
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych i patologicznych, a także prowadzi wstępną diagnostykę i leczenie noworodków, które ze względu na stan zdrowia wymagają przekazania do ośrodków o wyższym poziomie referencyjności. Po wypisaniu dziecka z Oddziału istnieje możliwość stałego kontaktu ze specjalistą, w ramach ambulatoryjnych porad neonatologicznych.

Oddział Kardiologiczny

Telefony:Gabinet ordynatora: 25 632 20 61 do 69 wew. 272 • Pielęgniarka Oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew. 254 • Gabinet lekarski: 25 632 20 61 do 69 wew. 271 • Punkt pielęgniarki: 25 632 20 61 do 69 wew. 270
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Hanna Wilk-Manowiec 

Zastępca Ordynatora Oddziału - lek. Mieczysław Zienkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Dorota Stańczuk

Lokalizacja:II piętro w głównym budynku Szpitala
Opis:

Zakres udzielanych świadczen:

Świadczy usługi z zakresu nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej w oparciu o wysokiej jakości nowoczesna aparaturę medyczną
 • Stymulacja przezprzełykowa,
 • Próba wysiłkowa,
 • Badania EKG metodą Holtera,
 • Badanie ciśnienia krwi metodą Holtera,
 • Diagnostyka omdleń - TILT test,
 • Kontrolowanie i programowanie stymulatorów
W gabinecie Echokardiologicznym świadczymy usługi z zakresu:
 • Echo serca przezklatkowe TTE,
 • Echo przezprzełykowe TEE - głowica wielopłaszczyznowa,
 • Echo obciążeniowe z Dobutaminą
W pracowni elektrofizjologii wykonujemy:
 • Implatacje stymulatorów,
 • Implatacje kardiowerterów - defibrylatorów,
 • Planowe i interwencyjne kardiowersje elektryczne,
 • Zakładanie elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca.

W Oddziale leczeni są pacjenci z: chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym. Personel Oddziału udziela również pomocy w stanach zagrożenie życia z przyczyn kardiologicznych, dysponując dobrze i nowocześnie wyposażoną salą intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Oddział Chirurgii Ogólnej

Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 20 61 do 69 w. 244 • Pielęgniarka Oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 w. 224 • Gabinet lekarski: 25 644 28 02 • Sekretariat: 25 644 68 35 • Punkt pielęgniarski: 25 632 20 61 w. 255
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - dr n. med. Kryspin Mitura

Zastępca Ordynatora Oddziału - lek. Marzena Skolimowska-Rzewuska

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Bożena Świnarska-Czop

Lokalizacja:III piętro w budynku głównym
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział prowadzi diagnostykę schorzeń chirurgicznych, a w szczególności diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego z endoskopią zabiegową (usuwanie polipów jelita grubego, tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego)
 • wideochirurgiczne - laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych (IPOM), usuwanie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego;
 • zakładanie balonów do żołądka w leczeniu otyłości (zabieg wykonywany jest w kilku ośrodkach w Polsce).

Ponadto w Oddziale wykonywana jest znaczna ilość operacji:

 • proktologicznych,
 • tarczycy,
 • żylaków kończyn dolnych,
 • przepuklin pachwinowych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Godziny pracy:Zalecamy następujące godziny odwiedzin: codziennie w godzinach 12.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00
Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 20 61 do 69 w. 276 • Pielęgniarka oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew.278 • Gabinet lekarski: 25 632 20 61 do 69 wew.276
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Zbigniew Wyrwas

Pielęgniarka Oddziałowa - Beata Łaziuk

Lokalizacja:II piętro w głównym budynku Szpitala
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział składa się z pięciu stanowisk wyposażonych w specjalistyczne zestawy monitorujące parametry życiowe pacjenta, umożliwiające ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, stały pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, monitorowanie temperatury ciała, pulsoksymetrię, kapnografię, respiratory pozwalające na przedłużoną sztuczną wentylacje płuc, pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne (umożliwiające terapię płynami infuzyjnymi), ssaki pozwalające na toaletę dróg oddechowych. W Oddziale na każdym stanowisku intensywnej terapii możliwe jest wykonanie stymulacji zewnętrznej serca, pomiaru rzutu serca metodą nienwazyjną oraz hemofiltracjii i hemodializy.

Oddział Chorób Zakaźnych

Godziny pracy:Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału lub zastępca ordynatora od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00

lekarz pediatra od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 13.00

Zalecamy następujące godziny odwiedzin: Codziennie od 14.00 do 17.00
Telefony:Ordynator Oddziału; 25 632 20 61 do 69 w 214 • Pielęgniarka oddziałowa: 25 632 20 61 do 69 wew.249 • Gabinet lekarski: 25 632 20 61 do 69 wew.214 • Pielęgniarki: 25 632 20 61 do 69 wew.213
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Grażyna Walęcik

Pielęgniarka Oddziałowa Maria Żywno

Lokalizacja:pawilon B, ul.Starowiejska 15
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział prowadzi działalność diagnostyczno-leczniczą chorób zakaźnych m.in.:
 • ostrych i przewlekłych wirosowych zapaleń wątroby,
 • chorób wysypkowych,
 • chorób zakażnych wieku dziecięcego,
 • neuroinfekcji,
 • chorób odzwierzęcych,
 • chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego,
 • chorób pasożytniczych
 • i innych,
diagnostykę różnicową m.in.:
 • chorób wątroby,
 • stanów gorączkowych,
 • ostrych i przewlekłych biegunek,
 • powiększonych węzłów chłonnych,
 • i innych,
oraz profilaktykę poekspozycyjną narażenia na wściekliznę.

Oddział Psychiatryczny

Telefony:Ordynator Oddziału: 25 632 30 61 do 69 w. 310 • Pielęgniarka Oddziałowa: 25 632 30 61 do 69 w. 301 • Gabinet lekarski: 25 633 06 22 • Sekretariat: 25 632 30 61 do 69 w. 300 lub 25 644 63 46
Kierownicy:

Ordynator Oddziału - lek. Marcin Cabaj

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Małgorzata Rutkowska

Lokalizacja:parter, ul.Starowiejska 15
Opis:

Zakres udzielanych świadczeń:

Oddział świadczy usługi w zakresie leczenia: chorób psychicznych (schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, chorobe efektywne), organiczynych zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynencyjnych zespołów alkoholowych oraz prowadzi wstępną psychoedukację na temat uzależnienia.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Telefony:Tel. 25 632 20 61 wew. 318
Opis:

Oddział Dzienny Psychiatryczny to miejsce dające możliwość korzystania z terapii psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji w oddziałach całodobowych.  Oferujemy zajęcia w blokach 60 – dniowych.

Zajęcia w Oddziale trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.

Na podstawie skierowania przyjmowani są pacjenci leczący się z powodu:

- zaburzeń psychotycznych,

- zaburzeń nastroju,

- zaburzeń na podłożu organicznym,

- zaburzeń osobowości,

- zaburzeń z kręgu nerwic i związanych ze stresem.

Nasz Oddział nie prowadzi terapii uzależnień.

Zadaniem Oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.

W ramach pobytu pacjent ma zapewnione leki oraz obiad. Ponadto pacjenci przybywający w Oddziale mają wykonywane badania laboratoryjne.

 

W ramach pobytu w Oddziale pacjentom oferujemy:

 • terapię grupową,
 • trening kompetencji społecznych*,
 • trening poznawczy – ćwiczenia pamięciowe, na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • psychoedukację,
 • porady lekarza psychiatry,
 • filmoterapię,
 • psychorysunek,
 • muzykoterapię,
 • terapie zajęciową:
          - arteterapia – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
          - ergoterapia – forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy,
          - ludoterapia – gry planszowe, towarzyskie,
          - zajęcia w terenie,
          - sylwoterapia – spacery,
 • zebrania społeczności terapeutycznej,
 • gimnastykę – zajęcia dostosowane są do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • zajęcia kulinarne,
 • wycieczki,
 • relaksację.

*Trening kompetencji społecznych obejmuje następujące bloki tematyczne:

- Komunikacja interpersonalna,

- Emocje,

- Empatia,

- Asertywność,

- Rozwiązywanie konfliktów,

- Radzenie sobie ze stresem,

- Poczucie własnej wartości.

Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany zespół diagnostyczno – terapeutyczny.