Wiejskie Ośrodki Zdrowia

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bojmiu

Poradnia Ogólna

Adres:08-122 Bojmie
Zakres leczenia:Poradnia Ogólna
Telefony:25 631-24-21
Kierownicy:

Kierownik - lek. med. Mirosław Pawlak

Opis:

 Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgniacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

  • lekarza poz (rodzinnego),
  • pielęgniarkę poz,
  • położną poz,
  • pielęgniarkę szkolną.

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

Poradnia Dla Dzieci

Adres:08-122 Bojmie
Zakres leczenia:Poradnia dla dzieci
Telefony:25 631-24-21
Kierownicy:

Kierownik - lek. med. Mirosław Pawlak

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pruszynie

Poradnia Ogólna

Adres:08-141 Pruszyn
Zakres leczenia:Poradnia ogólna
Telefony:25 631-36-21
Kierownicy:

Kierownik - lek. med. Jacek Kryń

Opis:

 Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgniacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

  • lekarza poz (rodzinnego),
  • pielęgniarkę poz,
  • położną poz,
  • pielęgniarkę szkolną.

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

Poradnia Dla Dzieci

Adres:08-141 Pruszyn
Zakres leczenia:Poradnia dla dzieci
Telefony:25 631-36-21