Lista wyłonionych w ramach zapytania ofertowego Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Lista wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

 

 „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach  wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny”

  

umowa zawarta  w  dniu  20 września 2017 roku

 

1. Zakład Informatyki Praktycznej ZIP Irena Lisowska

Do pobrania: