O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach działa w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
co gwarantuje pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką.

Galeria zdjęć