OFERTA PRACY DLA LEKARZA W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Chorób Wewnętrznych

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.


Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.


Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823)

lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY