OFERTA PRACY DLA LEKARZA W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM

OFERTA  PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Psychiatrycznym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823) lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach  (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY