OFERTA PRACY PRACA DLA ANESTEZJOLOGA

PRACA DLA ANESTEZJOLOGA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni

lekarza ANESTEZJOLOGA

do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i w Bloku Operacyjnym

Szpitala Miejskiego

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

 

Dodatkowych informacji udziela

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY