OFERTA PRACY dla lekarzy i pielęgniarek

W związku z uruchomieniem od dnia 1.10.2017r. 

w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy i pielęgniarki do realizacji świadczeń zdrowotnych  objętych umową z NFZ  o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– w dni powszednie w godz. 1800 - 800  dnia następnego,

– w niedziele i święta w godz. 800 - 800  dnia następnego.

 

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej  z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

  

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

1) Joanna Reda - Kierownik Działu Usług Medycznych,

    - w sprawie organizacji świadczeń,  nr tel. 25 632-27-97 wew.34

2) Katarzyna Dąbal - Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

 - w sprawie ułożenia grafiku, nr tel. 25-632-27-97 wew.52

3) Maria Stępień - st. inspektor w Dziale Kadr i Płac 

- w sprawie zawarcia umowy, nr tel. 25 644-32-89

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY