Oferta Pracy kierownika ośrodka zdrowia

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29

08 – 110 Siedlce

 

zatrudni lekarza do pracy

w Gminnym Ośrodku Zdrowia

w Suchożebrach na stanowisku: kierownik ośrodka zdrowia                   

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823)

lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY