Oferta pracy dla psychologa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 

zatrudni psychologa do pracy w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym 

przy ul. Bema 22 w Siedlcach.

 

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY