Otwarcie Starego Szpitala

  "Stary szpital" przy ulicy Starowiejskiej od lat straszył bowiem oknami, pozabijanymi deskami i sypiącą się elewacją. Siedlczanie zdążyli się już przyzwyczaić do tego dość przykrego, widoku.
Dnia 12 listopada 2010 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania przez Wicemarszałków Województwa Mazowieckiego Pana Marcina Kierwinskiego i Pana Ludwika Rakowskiego w obecności Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i Posła na Sejm Andrzeja Halickiego oraz przedstawicieli władz lokalnych na czele z Prezydentem Miasta Siedlce Panem Wojciechem Kudelskim. Ponad dwadzieścia lat siedlecki "stary szpital" czekał na kapitalny remont. 24 maja, po trwającej półtora roku rewitalizacji, zabytkowy obiekt został otwarty.
Całkowita wartość projektu wraz z wyposażeniem wynosi 9 848 125,72
z czego między innymi:
- roboty budowlane stanowią kwotę 8 595 238,83
- wyposażenie to kwota 856 949,13
Dofinansowanie zadania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wyniesie 5 694 021,99 co stanowi 65,50% wydatków kwalifikowalnych.
Pozostała kwota w wysokości 4 154 103,73 pochodzi z budżetu Miasta Siedlce


W uroczystym otwarciu obiektu, w którym mieścić się teraz będzie Centrum Zdrowia Psychicznego, udział wziął wiceminister zdrowia Cezary Rzemek. Samorząd województwa mazowieckiego reprezentowali Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego - Dariusz Napiórkowski, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska, a władze miasta prezydent Wojciech Kudelski, wiceprezydent Anna Sochacka, która jest przewodniczącą Rady Społecznej SPZOZ i przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś.
       W uroczystości udział wzięła także poprzednia przewodnicząca Rady Społecznej SP ZOZ obecnie wicestarosta sokołowski Marta Sosnowska. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski.
       Pozyskany obiekt o powierzchni użytkowej 1204,75m2 pomieści Oddział Psychiatryczny o ilości 61 łóżek (przeniesiony z budynku Szpitala przy ul. Bema 22) wraz z 12 miejscami na Pododdziale Dzienny Psychiatryczny Ogólny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Poradnię Leczenia Uzaleznień.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach składa serdeczne podziękowania Władzom Województwa Mazowieckiego oraz Władzom Miasta Siedlce za dofinansowanie i wsparcie udzielone w trakcie realizacji projektu. 

Galeria zdjęć