Porozumienie o wspólpracy pomiędzy Uczelnią a SPZOZ w Siedlcach

       Dnia 4.03.2015 r. w Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelnią, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Porozumienie podpisali: Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Dyrektor SPZOZ w Siedlcach mgr Mirosław Leśkowicz.
       Zawarte porozumienie ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń zawodowych, oraz podejmowanie wspólnych działań naukowych i dydaktycznych istotnych dla rozwoju form kształcenia młodzieży – m.in. potencjalnych przyszłych pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Podpisana umowa przewiduje m.in.: współdziałanie SPZOZ w Siedlcach przy organizowaniu przez UPH konferencji, seminariów i projektów naukowo – badawczych; realizację wspólnych przedsięwzięć dotyczących kształcenia studentów UPH, w tym: współorganizowanie praktyk zawodowych studentów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem zawodowym działalności studenckich kół naukowych, organizowanie innych form kształcenia studentów UPH w oparciu o potencjał SPZOZ w Siedlcach.


Galeria zdjęć