Profilaktyczne Programy Zdrowotne

      Profilaktyczna opieka zdrowotna jest to ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych realizowany w formie:

 

  1. Profilaktycznych Programów Zdrowotnych,
  2. Prewencji mającej na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowalności, powstrzymanie choroby, gdy zostaną wykryte jej wczesne symptomy lub zapobieganie skutkom choroby oraz przeciwdziałanie jej nawrotom - w zakresach:

 W ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań, które dotyczą najgroźniejszych chorób.

Programy skierowane są do osób w grupach wiekowych najbardziej zagrożonych wybranymi chorobami.