Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

 Choroby układu krążenia (ChUK) są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w ich rozwoju odgrywa styl życia: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres. Celem profilaktyki chorób układu krążenia w POZ jest:

 1. obniżenie zachorowalności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej badaniem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
 2. zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 3. wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 4. promocja zdrowego stylu życia: niepalenia papierosów, prawidłowego odżywiania się, uprawiania różnych form aktywności fizycznej.
 • O PROFILAKTYCE

 

      W ramach profilaktyki ChUK zapraszamy na bezpłatne badania układu krążenia, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi, określenie BMI. Na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

      Realizacja profilaktyki ChuK obejmuje:

 1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
 2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).
 3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent.
 4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.
 5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
  1. badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
  2. kwalifikację świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego,
  3. edukację zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.
 6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.
 • DO KOGO JEST SKIEROWANA PROFILAKTYKA ChUK w POZ ?

   

Profilaktyka Chuk w POZ skierowana jest do osób spełniających wszystkie podane niżej kryteria kwalifikacji: 

 1. Wiek - 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat.
 2. Osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.
 3. Osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).
 4. Osoby znajdujące się na listach świadczeniobiorców lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Siedlcach.
 5. Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:
  1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
  2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
  3. palenie tytoniu,
  4. niska aktywność ruchowa,
  5. nadwaga i otyłość,
  6. upośledzona tolerancja glukozy,
  7. wzrost stężenia fibrynogenu,
  8. wzrost stężenia kwasu moczowego,
  9. nadmierny stres,
  10. nieracjonalne odżywianie,
  11. wiek,
  12. płeć męska,
  13. obciążenia genetyczne.
 • MIEJSCA REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK

  1. Przychodnia POZ Nr 1, Siedlce ul. Floriańska 24, tel. (025) 644-03-93
  2. Przychodnia POZ Nr 2, Siedlce ul. Młynarska 22, tel. (025) 644-77-83
  3. Przychodnia POZ Nr 3, Siedlce ul. Mazurska 1, tel. (025) 643-56-56
  4. Przychodnia POZ Nr 4, Siedlce ul. Chrobrego 17, tel. (025) 632-08-20