Profilaktyka osteoporozy - etap diagnostyczny - osteodensytometria

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
uprzejmie informuje o prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie 
diagnostyki osteoporozy za pomocą densytometru Prodigy Advance
firmy General Electric Healthcare.

       OSTEOPOROZA to przewlekła, układowa, metaboliczna choroba szkieletu charakteryzująca się: 

  • zmniejszeniem ilości masy kostnej,
  • zaburzoną mikroarchitekturą kości,
  • w konsekwencji obniżoną wytrzymałością mechaniczną na obciążenia i urazy prowadzącą do zwiększonego ryzyka złamań.

Nasza oferta związana jest ze stale rosnącym rozpowszechnieniem osteoporozy:

  1. Dane szacunkowe informują, że: wśród kobiet 50-letnich osteoporoza występuje w 16-18 %,
  2. Zgodnie z kryteriami rozpoznawania schorzenia przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia, 30% kobiet po menopauzie można kwalifikować do grupy osteoporozy,
  3. Według National Osteoporosis Foundation do grupy osteoporozy można zaliczyć aż 45 % kobiet po menopauzie,
  4. Złamania osteoporotyczne na całym świecie występują u około 1/3 kobiet i 1/5 mężczyzn w populacji powyżej 50 roku życia oraz są główną przyczyną dolegliwości i przedwczesnych zgonów wśród ludzi starszych,
  5. Negatywny wpływ tych złamań na jakość życia jest znaczący i zwiększa się wraz z wiekiem i liczbą złamań,
  6. Z punktu widzenia kosztów leczenia szpitalnego, obciążenia finansowe spowodowane złamaniami osteoporotycznymi u kobiet przekraczają wydatki związane z rakiem sutka, zawałem serca lub z udarem.

       Nasza oferta adresowana jest przede wszystkich do Pacjentów korzystających z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w poradniach osteoporozy,chirurgii urazowo-ortopedycznej, endokrynologicznej, chorób metabolicznych, ginekologiczno-położniczej oraz rehabilitacyjnych.

 

 

       W celu zwiększenia dostępności do badań możliwa jest również ich realizacja na podstawie zawartej umowy ze świadczeniodawcami, w oparciu o skierowania lekarzy innych poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej.