Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży - etap diagnostyczny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
uprzejmie informuje o przeprowadzaniu pakietu badań diagnostycznych 
w zakresie pomiarów postawy ciała za pomocą posturometru-S 
oraz oceny stóp z wykorzystaniem podoskopu.


Nasza oferta związana jest z rosnącą z roku na rok ilością wad postawy u dzieci i młodzieży. 

  • nie tylko sprawiają ból, cierpienie, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną,
  • wywierają hamujący wpływ na rozwój naturalnych czynności ruchowych - chodu, biegu, skoków czy rzutów oraz ich podstawowych cech motorycznych jak szybkości,
  • ich powszechność ma swój ogromny wymiar ekonomiczny, człowiek mniej sprawny jest mniej wydajny, ma znacznie więcej kłopotów w środowisku nauczania, a w życiu dorosłym ze zdobyciem pracy.

 

       Nasza oferta jest adresowana do wszystkich Państwa korzystających ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach wad postawy, chirurgii urazowo-ortopedycznej, medycyny sportowej oraz rehabilitacyjnych. 

       W celu zwiększenia dostępności do badań możliwa jest również ich realizacja na podstawie zawartej umowy ze świadczeniodawcami, w oparciu o skierowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 

       Nasza oferta adresowana jest również do przedstawicielii organizacji lub instytucji działających na rzecz zdrowia, opiekunów prawnych lub faktycznych uczniów oraz dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia.


Badania
postawy ciała za pomocą posturometru-S
oraz
oceny stóp z wykorzystaniem podoskopu
  • mogą być wykonywane u pacjentów począwszy od wieku szkolnego oraz osobom dorosłym,
  • wykonują pracownicy SPZOZ w Siedlcach w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym Poradni Wad Postawy przy ul. Formińskiego 14 - wszyscy posiadają certyfikaty uprawniające do samodzielnego wykonywania badań, uzyskane w Laboratorium Wad Postawy Ciała Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod kierunkiem dr W. Śliwy.
Rejestracja dokonywana jest na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego: tel. (025) 63 274 82.