Przetargi Archiwalne

Data:
Temat:
20.06.2018
Dostawa stacji diagnostycznych z monitorami monochromatycznymi 3MP oraz z monitorem poglądowym, do Pracowni RTG Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
13.02.2015
konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych więcej
12.12.2013
dostawa wędlin oraz mięsa dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce - 2 więcej
03.12.2013
Prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych - przetarg nr 2 więcej
19.11.2013
prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych więcej
08.11.2013
dostawa bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ Siedlce więcej
08.11.2013
dostawa i uruchomienie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej więcej
30.10.2013
dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do sterylizacji, zamkniętego systemu pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego więcej
28.10.2013
dostawa środków do zmywarek wraz z dzierżawą stacjonarnego systemu dozującego do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni więcej
25.10.2013
naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego - przetarg nr 3 więcej
11.10.2013
Odbiór i transport odpadów komunalnych z placówek SP ZOZ Siedlce więcej
04.10.2013
dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce więcej
27.09.2013
dostawa leków i materiałów opatrunkowych - przetarg nr 3 więcej
20.09.2013
naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego - przetarg nr 2 więcej
13.09.2013
dostawa druków medycznych i recept więcej
10.09.2013
badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2013 więcej
03.09.2013
dostawa środków do zmywarek oraz środków myjąco dezynfekujących łącznie z dzierżawą systemu dozującego więcej
03.09.2013
dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce więcej
06.08.2013
dostawa leków i materiałów opatrunkowych więcej
01.08.2013
naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego więcej
22.07.2013
dostawa i montaż wanny do masażu kończyn dolnych oraz kończyn górnych więcej
05.07.2013
dostawa aparatu do pomiaru emisji otoakustycznej - przetarg 2 więcej
05.07.2013
dostawa środków dezynfekcyjnych więcej
02.07.2013
dostawa odczynników-2 więcej
26.06.2013
sukcesywne dostawy nici chirurgicznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
19.06.2013
remont dachu nad kaplicą oraz Pracownią USG Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 - przetarg nr 3 więcej
18.06.2013
dostawa aparatu do pomiaru otoemisji akustycznej więcej
04.06.2013
Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania i opisu specjalistycznych badań diagnostycznych (EMG, USG ortopedyczne, biopsja cienkoigłowa, więcej
29.05.2013
sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych i szczepionek do SP ZOZ Siedlce więcej
29.05.2013
dostaww wędlin i mięsa więcej
29.05.2013
remont dachu nad kaplicą oraz Pracownią USG Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 - przetarg 2 - unieważniony więcej
24.05.2013
dostawa odczynników więcej
13.05.2013
remont dachu nad kaplicą oraz Pracownią USG Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 - przetarg unieważniony więcej
10.05.2013
dostawa diatermii chirurgicznej do Poradni SP ZOZ Siedlce więcej
22.04.2013
dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb O/Neonatologicznego więcej
19.04.2013
modernizacja hydraulicznego dźwigu osobowego Monitor więcej
15.04.2013
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii więcej
09.04.2013
dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - 2 przetarg więcej
21.03.2013
kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Siedlce - przetarg nr 2 więcej
20.03.2013
sukcesywne dostawy gazów medycznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
08.03.2013
Kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Siedlce więcej
27.02.2013
dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego więcej
27.02.2013
kompleksowe utrzymanie czystości więcej
22.02.2013
sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Floriańskiej 24 więcej
07.02.2013
konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych więcej
31.01.2013
dostawa ziemniaków - ziemniaki/4/ZP/2013 więcej
28.01.2013
konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. więcej
22.01.2013
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń Pracowni USG dla potrzeb Poradni Endoskopowej Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. więcej
16.01.2013
dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce więcej
14.01.2013
dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego j.u. więcej
11.01.2013
sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Floriańskiej 24 w Siedlcach więcej
05.12.2012
konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych więcej
15.11.2012
dostawa bonów towarowych dla pracowników SP ZOZ Siedlce, w ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego więcej
15.11.2012
dostawa pomp infuzyjnych więcej
14.11.2012
sukcesywne dostawy wszczepialnych stymulatorów serca i kardiowerterów - defibrylatorów łącznie z elektrodami do Oddziału Kardiologicznego Szpitala SP więcej
14.11.2012
dostawa i instalacja oprogramowania Smart Stress przeznaczone do aparatu USG GE Vivid S6 BT11 więcej
24.10.2012
dostawa rękawic, drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, materiałów do sterylizacji więcej
16.10.2012
dostawa 8 sztuk łóżek szpitalnych do SP ZOZ Siedlce więcej
12.10.2012
dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ w Siedlcach więcej
11.10.2012
Dostawa leków i środków kontrastowych do apteki Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
05.10.2012
Dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ więcej
28.09.2012
Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce, za rok 2012 więcej
26.09.2012
Dostawa 8 sztuk łóżek szpitalnych przeznaczonych na Oddział Kardiologiczny Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
25.09.2012
Dostawa łóżek szpitalnych, sterownych elektrycznie więcej
24.09.2012
Dostawa druków medycznych i recept kodowanych do SP ZOZ Siedlce więcej
30.08.2012
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce więcej
27.08.2012
Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala SPZOZ Siedlce więcej
08.08.2012
Dostawa środków piorąco-dezynfekujących, środka do apreturowania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą 4 zestawów do automatycznego dozowania płynów więcej
07.08.2012
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń statystyki dla potrzeb Poradni Kardiologicznej Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. więcej
03.08.2012
Dostawa stołu zabiegowego oraz stołu do pionizacji do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
03.08.2012
Dostawa spektralnego tomografu komputerowego z przystawką do badania przedniego odcinka oka więcej
03.08.2012
Dostawa endoskopu dla potrzeb Poradni Laryngologicznej SP ZOZ Siedlce więcej
01.08.2012
Dostawa foteli ginekologicznych do SP ZOZ Siedlce więcej
01.08.2012
Dostawa sprzętu medycznego do Poradni oraz Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
09.07.2012
Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
04.07.2012
Dostawa odzieży medycznej do SP ZOZ Siedlce więcej
04.07.2012
Dostawa odczynników dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego więcej
04.07.2012
Dostawa 2 szt. aparatów USG dla potrzeb SP ZOZ Siedlce więcej
04.07.2012
Dostawa i instalacja 2 sztuk wideogastroskopów diagnostycznych - kanał 2,8 mm - kompatybilnych ze źródłem światła i procesorem wizyjnym więcej
03.07.2012
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy placówkami SP ZOZ Siedlce więcej
02.07.2012
Dostawa mebli medycznych, biurowych, foteli, krzeseł dla potrzeb SP ZOZ Siedlce więcej
29.06.2012
Serwis sprzętu medycznego będącego w posiadaniu SP ZOZ Siedlce – przetarg nr 2 więcej
15.06.2012
Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
14.06.2012
Dostawa warzyw i ziemniaków do kuchni Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
06.06.2012
Dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce więcej
01.06.2012
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do gazometrii krwi na aparacie Cobas b121 wraz z obsługą serwisową aparatu więcej
29.05.2012
Rozbudowa infrastruktury telemetrycznej Oddziału Kardiologii Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
28.05.2012
Sukcesywne dostawy balonów wewnątrzżołądkowych do leczenia otyłości więcej
25.05.2012
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i szczepionek do SP ZOZ Siedlce więcej
25.05.2012
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – przetarg nr 4 więcej
15.05.2012
Dostawa nici chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce więcej
10.05.2012
Dostawa odczynników do diagnostyki laboratoryjnej więcej
10.05.2012
Dostawa cyfrowych rejestratorów holetrowskich ekg oraz cyfrowego rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, współpracujących z centralami typu CardioScan więcej
08.05.2012
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej na Oddział Kardiologiczny Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
04.05.2012
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – przetarg nr 3 - więcej
02.05.2012
Dostosowanie terenu na cele terapeutyczne pacjentów Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 – przetarg nr 2 więcej
02.05.2012
Przebudowa parteru przychodni przy ul. Formińskiego 14 dla potrzeb poradni chirurgiczno-ortopedycznej więcej
02.05.2012
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Statystyki Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 więcej
20.04.2012
Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych do SP ZOZ Siedlce więcej
19.04.2012
Dostawa wędlin i mięsa dla potrzeb kuchni szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
17.04.2012
Dostawa środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ Siedlce więcej
16.04.2012
Dostosowanie terenu na cele terapeutyczne pacjentów Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 - unieważniony więcej
11.04.2012
Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów eksploatowanych przez SP ZOZ Siedlce więcej
06.04.2012
Dostawa sprzętu komputerowego do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
04.04.2012
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach unieważniony więcej
03.04.2012
Serwis sprzętu medycznego będącego w posiadaniu SP ZOZ Siedlce więcej
02.04.2012
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego ogrodzenia terenu Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 więcej
29.03.2012
Dostawa defibrylatora dwufazowego do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
12.03.2012
Dostawa sprzętu medycznego na O/Psychiatryczny Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
12.03.2012
Konserwacja i serwis klimatyzatorów więcej
07.03.2012
Kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Siedlce więcej
27.02.2012
Sukcesywne dostawy wszczepialnych stymulatorów serca i kardiowerterów - defibrylatorów łącznie z elektrodami do Oddziału Kardiologicznego Szpitala więcej
27.02.2012
Dostawa sterylnych zestawów do wszczepiania stymulatorów serca do Apteki Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
21.02.2012
Dostawa łóżek szpitalnych, mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar, mebli biurowych, szaf BHP do Szpitala SP ZOZ Siedlce więcej
14.02.2012
Dostawa modułów do pomiaru rzutu serca w kardiomonitorach Phillips IntelliVue MX 700 więcej
10.02.2012
Modernizacja szatni w Szpitalu SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 więcej
25.01.2012
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach - unieważniony więcej
20.01.2012
Dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce więcej
11.01.2012
Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz gazów medycznych, w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach więcej
05.01.2012
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz członków ich rodzin więcej