Rodzaj Działalności Leczniczej

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


 Działalność lecznicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Siedlcach polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:


 a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

 -  szpitalne w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, anestezjologii i intensywnej terapii, psychiatrii  i leczenia uzależnień, kardiologii;

-  inne niż szpitalne w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych  i opiekuńczych  w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych;”.

 

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: okulistyki, otolaryngologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, diabetologii, psychiatrii i leczenia uzależnień, chorób płuc i gruźlicy, rehabilitacji medycznej, medycyny pracy, alergologii, kardiologii dla dzieci, neurologii, chorób zakaźnych, endokrynologii, konsultacji szczepień, preluksacji, proktologii, położnictwa  i ginekologii, leczenia bólu, urologii, gastroenterologii, medycyny sportowej, osteoporozy, wad postawy, neonatologii, audiologii, reumatologii, logopedii, geriatrii, stomatologii, podstawowej opieki zdrowotnej,  medycyny szkolnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, elektrodiagnostyki, elektrofizjologii, endoskopii, patomorfologii.