SPZOZ Siedlce informuje o rozszerzeniu zakresu wykonywania badań

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach uprzejmie informuje o rozszerzeniu zakresu wykonywania badań diagnostycznych z ultrasonografii i endoskopii.

 

            W Poradni Urologicznej w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14  istnieje możliwość wykonania badania:

- USG gruczołu krokowego przezodbytnicze (transrektalne)

- Biopsji gruczołu krokowego z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

 Rejestracji na badania można dokonać w Przychodni przy ul. Formińskiego 14 w godzinach  7.00-18.00  lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 632 74 83.

 

            W Pracowni Endoskopii w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 istnieje możliwość wykonania:

- Cystoskopia diagnostyczna

- Cystoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego

- Uretroskopia diagnostyczna

- Uretroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego

- Endoskopowe usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego

 Rejestracji na badania można dokonać w Rejestracji Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 lub pod numerem telefonu 25 63 220 61