Uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Informujemy, że w dniu 4 października 2013 r. o godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie wraz z poświęceniem nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej.

Pracownia została wyposażona w nowoczesny16 – warstwowy tomograf komputerowy BrightSpeedprod. GE.

Zainstalowanie tej klasy sprzętu istotnie rozszerza możliwości diagnostyczne oferowane w Szpitalu, eliminuje konieczność transportu pacjentów do innych placówek w celu wykonania tego typu badań, a  w rezultacie przyczynia się do polepszenia skuteczności leczenia, wzrostu prestiżu i konkurencyjności placówki. 

Zakup aparatury i modernizacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej sfinansowane zostały z dotacji Miasta Siedlce. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1 635 000 zł.

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Pan Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, Pani Anna Sochacka – Przewodnicząca Rady Społecznej SPZOZ w Siedlcach, Pan Piotr Karaś – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce,  Pan Kazimierz Paryła – Skarbnik Miasta Siedlce, Pan Mirosław Leśkowicz – Dyrektor SPZOZ w Siedlcach, Pan Zbigniew Wyrwas – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Joanna Czuba – Kobielus – Kierownik Pracowni.

W uroczystości uczestniczyli ponadto przedstawiciele Rady Społecznej SPZOZ w Siedlcach, przedstawiciele związków zawodowych działających przy SPZOZ w Siedlcach, przedstawiciele kadry kierowniczej Zakładu, pracownicy Pracowni oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach składa serdeczne podziękowania Władzom Miasta Siedlce za sfinansowanie inwestycji.

Galeria zdjęć