WFOŚiGW

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w 2017 roku dofinansowaniu na zadanie inwestycyjne pn: 

 1. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  - zakup sprzętu i niezbędne instalacje do jego przyłączenia” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1.271.070,86zł, słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych 86/100.
 2. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  - wymiana oświetlenia na ledowe” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 14 847,34zł, słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem 34/100.
 3. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  - odzysk ciepła i grzejniki c.o.” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 52 183,98zł, słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 98/100

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w 2012 roku dofinansowaniu na zadania inwestycyjne :

 1. "Termomodernizacja portierni i modernizacja dachów Szpitala przy ul.Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 57.782,00 zł "
 2. "Termomodernizacja portierni i modernizacja dachów Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 12.000,00 zł "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w roku 2011 dofinansowaniu na zadania inwestycyjne :

 1. "Wymiana sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 94.169,00 zł"
 2. "Wymiana sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 56.500,00 zł"
 3. "Modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku szpitala przy ul. Bema 22 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 107.144,11zł"
 4. "Modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku szpitala przy ul. Bema 22 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 200.000,00 zł"
 5. "Wykonanie zbiornika wody użytkowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 88.500,00 zł"
 6. "Wykonanie zbiornika wody użytkowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 147.550,00 zł"
 7. "Termomodernizacja budynków technicznych Szpitala ul. Starowiejska 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 111.710,00 złSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach otrzymał w roku 2010 dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i pożyczki na zadania inwestycyjne:

 1. "Montaż instalacji solarnej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w Szpitalu przy ulicy Starowiejskiej"
  w wysokosci 604.000,00 w tym dotacji 387.000,00 i pozyczki 217.000,00.
 2. "Wykonanie SUW z barierą biologiczną, modernizacja ujęcia wody jako rezerwowego źródła wody na potrzeby szpitala"
  w wysokosci 480.000,00 w tym dotacji 300.000,00 i pozyczki 180.000,00.
 3. "Modernizacja układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w szpitalu ul. Starowiejska 15"
  w wysokosci 593.000,00 w tym dotacji 310.000,00 i pozyczki 283.000,00.
 4. "Wykonanie oczyszczalni ścieków dla Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15"
  dotacji w wysokosci 94.730,26.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach otrzymał dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie : w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. : 
"Termomodernizacja Przychodni przy ul. Chrobrego 17" 
w formie dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. : 
"Termomodernizacja Przychodni przy ul. Formińskiego 14"
w formie dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: 
"Ucyfrowienie pracowni rentgenowskiej w SPZOZ Siedlce"