ZPORR
SPZOZ SIEDLCE uzyskał dofinansowanie Projektu


"Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej Bloku Operacyjnego Szpitala SPZOZ w Siedlcach" 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,
Priorytetu nr 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie nr 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, 
Współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego SPZOZ SIEDLCE uzyskał dofinansowanie Projektu


"Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Siedlcach"

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,
Priorytetu nr 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie nr 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, 
Współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego