Zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach


Od października br. nastąpiła zmiana kierownictwa Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Po 20 latach zarządzania Oddziałem lek. Mikołaj Romańczuk - specjalista chirurgii ogólnej przechodzi na zasłużoną emeryturę i przestaje pełnić funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Lekarz Mikołaj Romańczuk, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe, będzie dalej w tym Oddziale udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.

Od dnia 1.10.2016r. funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej objął dr n. med. Kryspin Mitura – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, który będzie kierować Oddziałem przy pomocy Zastępcy lek. Marzeny Skolimowskiej – Rzewuskiej, również specjalisty chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Są to młodzi lekarze, podnoszący stale swoje umiejętności, uczestniczący w wielu sympozjach naukowych, znający nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. 

Uroczysty moment przekazania stanowiska upamiętniają fotografie.

Galeria zdjęć