Ogłoszenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie  „Grypa Senior 65+”. Do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie przedłuża termin…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Jana Kilińskiego 29 ogłasza konkurs na i zaprasza na składanie ofert na stanowisko…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 26/2018 Z DNIA 15.06.2018r. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH…

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Jana Kilińskiego 29, w porozumieniu z…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zwany dalej ,,Udzielającym zamówienia” ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie…

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 20/2018 Z DNIA 14.05.2018r. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w SPZOZ…

1 2
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.