Ogłoszenia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U.2018.2190 z późn.zm.)  ogłasza konkursu na stanowisko: ZASTĘPCA DYREKTORA DS.LECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie  „Grypa Senior 65+”. Do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie…

1 2 3
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.