dostęp on-line do wyników badań laboratoryjnych

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
SPZOZ w Siedlcach


oferuje możliwość dostępu on-line do wyników badań laboratoryjnych, natychmiast po zatwierdzeniu ich przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych.

Serwis przeznaczony jest dla Kontrahentów SPZOZ w Siedlcach oraz Pacjentów komercyjnych.

Kontrahenci otrzymują login i hasło dostępu do serwisu z chwilą zawarcia umowy, natomiast Pacjenci komercyjni w trakcie wizyty w Punkcie Pobrań przy ul. Starowiejskiej 15 informację odnośnie zasad pozyskiwania wyników badań drogą on–line otrzymują od pracownika laboratorium.

W przypadku problemów z logowaniem należy dzwonić w dni robocze w godz. 9:00-15:00 numer tel.: 728 319 822

 

Zatwierdził: Dyrektor SPZOZ w Siedlcach

Mirosław Leśkowicz