OFERTA PRACY dla lekarzy i pielęgniarek

W związku z uruchomieniem od dnia 1.10.2017r.  w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Informujemy,

 że istnieje możliwość zapisu  do  niżej wymienionych lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej: lek. Grażyny Szubielskiej Przychodnia POZ Nr 3 przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach   Serdecznie zapraszamy!

SPZOZ w Siedlcach informuje o rozszerzeniu zakresu wykonywania badań diagnostycznych

Zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Od października br. nastąpiła zmiana kierownictwa Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala...

Prośba o stare fotografie Szpitala Miejskiego

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach zwraca się z prośbą do posiadaczy starych fotografii zrobionych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach 

Informacja

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone,

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sali Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego Szpitalowi Miejskiemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Prestiżowe wyróżnienie na ręce Dyrektora ...

Ta karta ratuje życie !

Pracownia Serologii Grup Krwi wykonuje trwałe wpisy grup krwi tzw. KREWKARTY                 KREWKARTA czyli Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w...