SPZOZ w Siedlcach informuje, że decyzją Wojewody Szpital przekształca się w SZPITAL ZAKAŹNY

/12.03.2020/

SPZOZ w Siedlcach informuje, że decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2020 r. Szpital przy ul. Starowiejskiej 15 przekształca się w SZPITAL ZAKAŹNY.

W związku z powyższym z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania:

  • wstrzymujemy wszystkie przyjęcia (nagłe/planowe) pacjentów do Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 (dot. również Oddziału Psychiatrycznego)
  • przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z dorośli z SARS-CoV-2
  • w podwórku szpitala ustawione są namioty, w których jest prowadzony triaż. Zgodnie z zasadami triażu do Szpitala będą przyjmowani wyłącznie pacjenci z pozytywnym wynikiem testu.

 

Mirosław Leśkowicz

Dyrektor SPZOZ w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.