Zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

/12.10.2018/

Od października br. nastąpiła zmiana kierownictwa Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Po 20 latach zarządzania Oddziałem lek. Mikołaj Romańczuk – specjalista chirurgii ogólnej przechodzi na zasłużoną emeryturę i przestaje pełnić funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Lekarz Mikołaj Romańczuk, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe, będzie dalej w tym Oddziale udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.

Od dnia 1.10.2016r. funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej objął dr n. med. Kryspin Mitura – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, który będzie kierować Oddziałem przy pomocy Zastępcy lek. Marzeny Skolimowskiej – Rzewuskiej, również specjalisty chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Są to młodzi lekarze, podnoszący stale swoje umiejętności, uczestniczący w wielu sympozjach naukowych, znający nowoczesne metody diagnostyki i leczenia.

Uroczysty moment przekazania stanowiska upamiętniają fotografie.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.