Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 1.  wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
 2.   5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwolił na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Początkowy termin zakończenia Projektu został założony na koniec 2020 r., jednak dalszy rozwój epidemii Covid-19 na terenie RP spowodował przedłużenie jego realizacji do dnia 31.12.2021 r.

 

Dzięki realizacji w/w Projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Sprzęt przekazany przez Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski) w Warszawie  :

 • respiratory

 • aparaty do wysokoprzepływowej terapii AIRVO2

 

 • aparaty do wysokoprzepływowej terapii HFNC HIFENT

 • ssaki elektryczne

                        

 

 • zbiornik na ciekły tlen wraz z parownicą

               

 

 • generator tlenu

              

 • system dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA

 • zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury

 • pompy infuzyjne

 

 • kardiomonitory

 • defibrylatory

 • kontenerowy tomograf komputerowy firmy Siemens

   

 

 • karetka Volkswagen Crafter typu C

 

 • agregat prądotwórczy
 • pulsoksymetry
 • jednorazowe akcesoria do aparatury medycznej

wartość otrzymywanego wsparcia  6 064 389,32 zł

 • Środki ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji o wartości 1 185 931,94 zł

 

SPZOZ w Siedlcach zawarł umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia  na realizację Projektu pn. „Zakup Sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach realizacji powyższego projektu  SPZOZ w Siedlcach otrzymał :

 • Respirator

 

 • Pulsoksymetr

 •      Kardiomonitor

Wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 56 647,61

 

Ponadto Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała w ramach projektu pn. „Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”, środki ochrony indywidualnej na kwotę 2 100 546,97 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach otrzymał również wsparcie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego :

 • pompy infuzyjne

 • Aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej Airvo2

 • Kardiomonitory

 • tomograf komputerowy firmy Canon

 • kontenery socjalne

 • respiratory

 • wózek inwalidzki Cameleon wykonany ze stopów lekkich 18″

 

 • termometry bezdotykowe

 • dofinansowanie do rozbudowy systemu tlenowego w szpitalu
 • jednorazowe akcesoria do aparatury medycznej

wartość otrzymywanego wsparcia  3 580 291,44

 

 • Płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni

 • Środki ochrony indywidualnej

 

 

 

SPZOZ w Siedlcach w  ramach projektu otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę  2 823 000,00zł

Wykaz zakupionego sprzętu :

 •  agregat prądotwórczy wraz z montażem,
 • aparat do znieczulenia,
 • aparat stacjonarny RTG wraz z montażem,
 • aparat stacjonarny RTG wraz z montażem,
 • Aparat USG , w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc w tym przenośny aparat USG,
 • automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
 • central do monitorowania,
 • monitor hemodynamiczny do minutowego rzutu serca,
 • kardiomonitory,
 • system infuzyjny dla oddziału OAiT,
 • sprężarka do tlenowni,

oraz realizacja zadań budowlanych:

 • dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych i chorych,
 • malowanie i wymiana drzwi,
 • modernizacja łazienek, montaż wentylacji i odpływów w łazienkach oraz podniesienie estetyki poprzez prace malarskie,
 • remont tlenowni.

 

SPZOZ w Siedlcach w 2022r w  ramach projektu otrzymał wsparcie od  Wojewody Mazowieckiego w postaci środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  na:
–  zakup  sprzętu medycznego – Maceratora  o wartości 30 000 zł
–  zadanie inwestycyjne  pn.: „Rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid-19   na kwotę 1 098 647,00 zł
–  zadanie inwestycyjne:  Adaptacja pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego w związku z COVID-19 na kwotę 997 530 zł
–  zakup, montaż i uruchomienie Rezonansu magnetycznego o wartości 5 802 470 zł