SPZOZ w Siedlcach informuje, od dnia 11.10.2020 roku do ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO przyjmowani są WYŁĄCZNIE pacjenci z PODEJRZENIEM lub POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2.

/12.10.2020/

SPZOZ w Siedlcach uprzejmie informuje,

iż w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego

od dnia 11 października 2020 roku

 

do ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

 

przy ul. Starowiejskiej 15

przyjmowani są WYŁĄCZNIE pacjenci

z PODEJRZENIEM lub POTWIERDZONYM

ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.