Ogłoszenia

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 20/2018 Z DNIA 14.05.2018r. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w SPZOZ…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO Wykaz oferentów wybranych w postępowaniu konkursowym w poszczególnych zakresach świadczeń

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 29, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs uzupełniający i zaprasza do składania ofert…

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH Program Multisport oferowany przez Benefit Systems będzie kontynuowany w 2017 roku z…

Informacja i rozstrzygnięciu konkursu uzupełniającego przeprowadzonego na podstawie zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 10.02.2016 r. za zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 18.02.2016 r…

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach zwraca się z prośbą do posiadaczy starych fotografii zrobionych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach do ich udostępnienia w celu sporządzenia ,,Monografii Szpitala”…

1 2 3 4
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.