Zgodnie z INFORMACJĄ z dnia 10.07.2020r.

Pracownicy SPZOZ w Siedlcach proszeni są o pilne zakładanie kont w serwisie www.moje.pzu.pl

wybranie zakresu ubezpieczenia w terminie do dnia 28.07.2020 r.

 

Szczegóły w dziale DLA PRACOWNIKÓW – Pliki i druki do pobrania