Dostęp on-line do wyników badań laboratoryjnych

/11.10.2018/

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
SPZOZ w Siedlcach

oferuje możliwość dostępu on-line do wyników badań laboratoryjnych, natychmiast po zatwierdzeniu ich przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych.

Serwis przeznaczony jest dla Kontrahentów SPZOZ w Siedlcach oraz Pacjentów komercyjnych.

Kontrahenci otrzymują login i hasło dostępu do serwisu z chwilą zawarcia umowy, natomiast Pacjenci komercyjni w trakcie wizyty w Punkcie Pobrań przy ul. Starowiejskiej 15 informację odnośnie zasad pozyskiwania wyników badań drogą on–line otrzymują od pracownika laboratorium.

W przypadku problemów z logowaniem należy dzwonić w dni robocze w godz. 9:00-15:00 numer tel.: 690 131 046

Zatwierdził: Dyrektor SPZOZ w Siedlcach

Mirosław Leśkowicz

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.