Dyrektor SPZOZ w Siedlcach informuje o możliwości skorzystania już od 1.06.2020r. z bezpłatnego ubezpieczenia dla Pracowników Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

/19.05.2020/

Więcej informacji, wraz z broszurą znajduje się w zakładce „Dla Pracowników”

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.