Informacja dla pracowników SPZOZ

/17.06.2020/

Po 2-miesięcznej przerwie, od dnia 1 lipca 2020r. istnieje możliwość korzystania z kart MULTISPORT Benefit Systems. Jeśli pracownik dotychczas korzystający nie chce kontynuować uczestnictwa w tym Programie, konieczne jest zgłoszenie w Dziale Kadr i Płac(nr tel 25-644-32-89 w. 38)rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2020r. W przypadku braku rezygnacji, zakup karty będzie kontynuowany i współfinansowany z ZFŚS na dotychczasowych zasadach.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.