Projekt

„Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „Umową”

Umowa nr POWR.05.03.00-00-0018/19-00 2020-05-21

 

Okres realizacji: 1.04.2020 – 31.12.2022

 

Wartość projektu / dofinansowania:  2 587 008,72 zł

uph.edu.pl

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz nabycie przez  studentów kierunku pielęgniarstwo do końca 2022 roku kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

 

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.