Kadra zarządzająca

Schemat organizacyjny, status, regulamin, kody resortowe, komisje

Małgorzata Medak

Dyrektor
tel. 25 632 22 55 / fax. 25 632 42 60

Hanna Wilk-Manowiec

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
tel. 25 632 22 55

Monika Nawacka

Główny księgowy

Komisja analizująca skuteczność leczenia w SPZOZ w Siedlcach

Komisja ds. analizy jakości dokumentacji medycznej w SPZOZ w Siedlcach

Komisja ds. oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy SPZOZ w Siedlcach

Komisja ds. analizy przyczyny zgonów pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Siedlcach

Komitet Transfuzjologiczny Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych Komitet Terapeutyczny Komisja sprawująca nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy zatrudnionych w SPZOZ w Siedlcach

Zespół ds. oceny listy oczekujących świadczeniobiorców na udzielanie świadczenia w Szpitalu, Hospicjum Stacjonarnym oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Siedlcach

Zespół rehabilitacyjny w Oddziale Psychiatrycznym SPZOZ w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.