Oferty pracy

Praca dla lekarza dentysty w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchożebrach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 25-632-27-97 lub 25-632-22-55 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat @ spzoz-siedlce.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni

pielęgniarkę do realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

  o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pruszynie

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

1) Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej nr tel. 728-319-842

2) Naczelna Pielęgniarka nr tel. 728-319-831

3) Dział Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 Oferta ważna do czasu zgłoszenia się kandydata i zawarcia umowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni osobę na stanowisku: 

statystyk medyczny

 w Sekcji Usług Medycznych

Wymagane wykształcenie wyższe administracyjne lub o kierunku zdrowie publiczne oraz bardzo dobra znajomość pracy na komputerze.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik Działu Usług Medycznych lub

Pracownicy Działu Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 18 lutego 2020 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni osobę na stanowisku:

rejestratorka

 w poradniach specjalistycznych (Call Centre).

Wymagane wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub o kierunku zdrowie publiczne oraz bardzo dobra znajomość pracy na komputerze.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowych informacji udziela:

Przełożona Pielęgniarek AOZ lub

Pracownicy Działu Kadr i Płac – nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 18 lutego 2020r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29 08 – 110 Siedlce

zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania lub  mgr pielęgniarstwa

do pracy w gabinetach Medycyny Szkolnej w Siedlcach i okolicach.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela Przełożona Pielęgniarek Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej   nr tel. 728-319-842

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29  08 – 110 Siedlce

zatrudni fizjoterapeutę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i w HOSPICJUM

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik ZOL nr tel. 728-319-846 lub

pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2020r. lub do dnia zatrudnienia kandydata.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Kilińskiego 29      08 – 110 Siedlce

zatrudni położne

do pracy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze,

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udziela Naczelna Pielęgniarka – nr tel. 728-319-831.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Możliwa także pomoc w pozyskaniu mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa (nr tel. do Sekretariatu 25-632-27-97 lub 25-632-22-55).

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilno – prawnej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr i Płac nr tel. 25-644-32-89.

OFERTA  PRACY  DLA  LEKARZY

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni lekarzy

do pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Mile widziani lekarze w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinie lub mającej zastosowanie w pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych

 

Dodatkowych informacji udziela:

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA   PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Chorób Wewnętrznych

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823)

lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA  PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zatrudni lekarza do pracy

w Oddziale Psychiatrycznym

w Szpitalu w Siedlcach

przy ul. Starowiejskiej 15.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych. Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca dyr. ds. lecznictwa (nr tel. 728-319-823) lub Dyrektor SPZOZ w Siedlcach  (nr tel. do Sekretariatu 25-632-22-55).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PRACA DLA ANESTEZJOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

zatrudni

lekarza ANESTEZJOLOGA

do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i w Bloku Operacyjnym

Szpitala Miejskiego

przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

Dodatkowych informacji udziela

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

nr tel. 25-632-22-55 lub tel. kom. 728-319-823.

e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W związku z uruchomieniem od dnia 1.10.2017r.

w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy i pielęgniarki do realizacji świadczeń zdrowotnych  objętych umową z NFZ  o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– w dni powszednie w godz. 1800 – 800  dnia następnego,

– w niedziele i święta w godz. 800 – 800  dnia następnego.

 

 SPZOZ w Siedlcach oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej  z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych.

 

Dodatkowych informacji o w/w ofercie pracy udzielają:

  1. Joanna Reda – Kierownik Działu Usług Medycznych,
  • w sprawie organizacji świadczeń,  nr tel. 25 632-27-97 wew.34
  1. Katarzyna Dąbal – Przełożona Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
  •  w sprawie ułożenia grafiku, nr tel. 25-632-27-97 wew.52
  1. Maria Stępień – st. inspektor w Dziale Kadr i Płac
  • w sprawie zawarcia umowy, nr tel. 25 644-32-89

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.