RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Działalność lecznicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

a) szpitalne w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, anestezjologii i intensywnej terapii, psychiatrii i leczenia uzależnień, kardiologii;

b) inne niż szpitalne w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych;”.

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE

 

okulistyki, otolaryngologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, diabetologii, psychiatrii i leczenia uzależnień, chorób płuc i gruźlicy, rehabilitacji medycznej, medycyny pracy, alergologii, kardiologii dla dzieci, neurologii, chorób zakaźnych, endokrynologii, konsultacji szczepień, preluksacji, proktologii, położnictwa i ginekologii, leczenia bólu, urologii, gastroenterologii, medycyny sportowej, osteoporozy, wad postawy, neonatologii, audiologii, reumatologii, logopedii, geriatrii, stomatologii, podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, elektrodiagnostyki, elektrofizjologii, endoskopii, patomorfologii.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.