WFOŚiGW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w 2017 roku dofinansowaniu na zadanie inwestycyjne pn:

 1. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  – zakup sprzętu i niezbędne instalacje do jego przyłączenia” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1.271.070,86zł, słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych 86/100.
 2. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  – wymiana oświetlenia na ledowe” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 14 847,34zł, słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem 34/100.
 3. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni  – odzysk ciepła i grzejniki c.o.” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 52 183,98zł, słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 98/100.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w 2012 roku dofinansowaniu na zadania inwestycyjne :

 1. „Termomodernizacja portierni i modernizacja dachów Szpitala przy ul.Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 57.782,00 zł „
 2. „Termomodernizacja portierni i modernizacja dachów Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 12.000,00 zł „

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach informuje o otrzymanym w roku 2011 dofinansowaniu na zadania inwestycyjne :

 1. „Wymiana sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 94.169,00 zł”
 2. „Wymiana sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 56.500,00 zł”
 3. „Modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku szpitala przy ul. Bema 22 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 107.144,11zł”
 4. „Modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku szpitala przy ul. Bema 22 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 200.000,00 zł”
 5. „Wykonanie zbiornika wody użytkowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 88.500,00 zł”
 6. „Wykonanie zbiornika wody użytkowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 147.550,00 zł”
 7. „Termomodernizacja budynków technicznych Szpitala ul. Starowiejska 15 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 111.710,00 zł

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach otrzymał w roku 2010 dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i pożyczki na zadania inwestycyjne:

 1. „Montaż instalacji solarnej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w Szpitalu przy ulicy Starowiejskiej” w wysokosci 604.000,00 w tym dotacji 387.000,00 i pozyczki 217.000,00.
 2. „Wykonanie SUW z barierą biologiczną, modernizacja ujęcia wody jako rezerwowego źródła wody na potrzeby szpitala” w wysokosci 480.000,00 w tym dotacji 300.000,00 i pozyczki 180.000,00.
 3. „Modernizacja układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w szpitalu ul. Starowiejska 15” w wysokosci 593.000,00 w tym dotacji 310.000,00 i pozyczki 283.000,00.
 4. „Wykonanie oczyszczalni ścieków dla Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15” dotacji w wysokosci 94.730,26.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach otrzymał dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 1. w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Przychodni przy ul. Chrobrego 17” 
 2. w formie dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Przychodni przy ul. Formińskiego 14”
 3. w formie dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Ucyfrowienie pracowni rentgenowskiej w SPZOZ Siedlce”
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.