Zarządzenia dyrektora

2020
Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 29.06.2020

W sprawie przedłużenia okresu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za realizację świadczeń na rzecz pacjentów Szpitala podejrzanych lub zakażonych koronawirusem.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 29.06.2020

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 24.06.2020

W sprawie powołania komisji do przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach budynku Akademika Nr 5 przy ul. Żytniej 17 w Siedlcach spełniającego funkcję Izolatorium

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 12.06.2020

W sprawie powołania komisji do wyceny aparatu RTG Shimadzu ok produkcji 2006 znajdującego się na stanie Pracowni RTG przy Starowiejskiej 15

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 05.06.2020

Zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie magazynów wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej  i Bank Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 25.05.2020

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się  w nadzorze Pani Alicji Serafin Kierownika Poradni dla Dzieci przy Mazurskiej 1 w Siedlcach wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 30.03.2020

W sprawie powołania komisji do przejęcia budynku Akademika nr 5 przy ul. Żytniej 17 w Siedlcach od Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w celu organizacji izolatorium

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 20.03.2020

W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za realizację świadczeń na rzecz pacjentów Szpitala podejrzanych lub zakażonych koronawirusem.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 13.03.2020

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia Pracowników nowego rozkładu pracy

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 04.03.2020

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia Pracowników nowego rozkładu czasu pracy

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 04.03.2020

W sprawie powołania Koordynatora ds. organizacji świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów placówek medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 04.03.2020

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia Pracowników nowego rozkładu czasu pracy

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 31.01.2020

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.01.2020

W sprawie przeprowadzenia konkursów ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 13.01.2020

W sprawie przedłużenia okresu wypłacania premii w podstawowej opiece zdrowotnej SPZOZ-u w Siedlcach wg zasad określonych z Zarządzeniu Nr 6/2010 z dnia 20.01.2010 ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniach Nr 33/2010, Nr 4/2011, Nr 58/2011, Nr 4/2013, Nr 3/2014, Nr 3/2015, Nr 57/2015, Nr 3/2017, Nr 4/2018, Nr 35/2018 oraz 6/2019 z dnia 15.01.2019

1 2 3 19
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.