INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA Płatne testy na koronawirusa

Zarządzenia dyrektora

2021
Dział Ekonomiczno-Finansowy / Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 31.12.2021

W sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 29.12.2021

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia grup personelu, , nowego rozkładu czasu pracy

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane przez Pracownię  Diagnostyki obrazowej (RTG) ul. Starowiejska 15 i Pracownię Diagnostyki Obrazowej (RTG) ul. Formińskiego 14 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane przez Pracownię Diagnostyki Obrazowej (RTG) ul. Starowiejska 15 i Pracownię Diagnostyki Obrazowej (RTG) ul. Formińskiego 14 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane w Pracowni USG przy ul. Starowiejskiej 15 i w Gabinecie USG przy ul. Mazurskiej 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2021

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane w Pracowni Tomografii Komputerowej przy ul. Starowiejskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 10.12.2021

W sprawie podwyższenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w porze dziennej w dni ustawowo wolne od pracy określone w  art.1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1920), zw dalej „świętami szczególnymi’’

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 02.11.2021

W sprawie okresowego wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia grup personelu, nowego rozkładu czasu pracy

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 21.10.2021

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przewozu samochodem specjalistycznym osób nieuprawnionych

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 19.10.2021

W sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiadów przez pracowników, emerytów, rencistów i osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną przygotowywanych przez kuchnię szpitalną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 14.10.2021

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, składników majątkowych znajdujących się w nadzorze Pani Hanny Wilk – Manowiec Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 07.10.2021

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 07.10.2021

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 28.09.2021

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 20.09.2021

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołanej Zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2011 z dnia 01.03.2011 r.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.09.2021

W sprawie zmiany Instrukcji zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, stanowiących załącznik nr 4 do Procedury Zarządzania Zasobami Ludzkimi PA-3

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.09.2021

W sprawie kompetencji i odpowiedzialności personelu kierowniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

1 2 3 23
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.