Zarządzenia dyrektora

2020
Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 30.12.2020

W sprawie ustalenia obowiązków w zakresie prowadzenia rachunku kosztów w samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.12.2020

W sprawie podwyższenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w porze dziennej w dni ustawowo wolne od pracy określone w art. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015 poz.90), zw. dalej ,,świętami szczególnymi”.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2020

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2020

W sprawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 15.12.2020

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 30.11.2020

W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia standardu rachunku kosztów (SRK) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. obowiązującego od dnia 01 stycznia 2021 r.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 09.11.2020

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 02.11.2020

W sprawie wycofania dodatkowego wynagrodzenia przysługującego na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 33/2020 ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniu nr 34/2020 i nr 35/2020 i 37/2020

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 31.10.2020

W sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniach zawartych w Zarządzeniu nr 37/2020

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 21.10.2020

W sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniach zawartych w Zarządzeniu nr 33/2020 ze zmianą wprowadzoną w Zarządzeniu nr 34/2020 i nr 35/2020, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia dla wskazanych pracowników Oddziału Chirurgii Ogólnej za realizację świadczeń medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów podejrzanych lub zakażonych koronawiruem.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 14.10.2020

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko położnej oddziałowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 12.10.2020

W sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniach zawartych w Zarządzeniu nr 33/2020 ze zmianą wprowadzoną w Zarządzeniu nr 34/2020 dotyczące dodatkowego wynagrodzenia dla wskazanych pracowników Oddziału Kardiologicznego za realizację świadczeń medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów podejrzanych lub zakażonych koronawiruem.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 05.10.2020

W sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniach zawartych w Zarządzeniu nr 33/2020 dotyczące dodatkowego wynagrodzenia dla wskazanych pracowników Oddziału Chorób Wewnętrznych za realizację świadczeń medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów podejrzanych lub zakażonych koronawirusem

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 30.09.2020

W sprawie dodatkowego wynagrodzenia wskazanych oddziałów szpitalnych za realizację świadczeń medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów podejrzanych lub zakażonych koronawirusem.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 29.09.2020

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się w nadzorze Pani Elżbiety Głuchowskiej – kierownika Centralnej Sterylizatorni wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 22.09.2020

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 22.09.2020

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 22.09.2020

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 22.09.2020

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane w Pracowni USG przy ul. Starowiejskiej 15 i w Gabinecie USG przy ul. Mazurskiej 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 08.09.2020

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się w nadzorze Pani Jolanty Dziewulskiej – położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

1 2 3 20
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.