Zarządzenia dyrektora

2012
Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 01.08.2012

W sprawie wdrożenia Procedury Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 16.07.2012

W sprawie utraty mocy Zasad i Warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników w SPZOZ w Siedlcach wprowadzonych Zarządzeniem wew. Nr 9/2006

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 16.07.2012

W sprawie odwołania Zespołu ds. dyscypliny pracy powołanego Zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2005

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 16.07.2012

W sprawie zmiany Regulaminów Pracy w SPZOZ w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 16.07.2012

W sprawie utraty mocy zasad postępowania przy opuszczaniu stanowiska pracy

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 11.07.2012

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji leków i materiałów opatrunkowych objętych ewidencją ilościowo- wartościową

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 04.07.2012

W sprawie wprowadzenia zmiany Wdo regulaminu Organizacyjnego w SPZOZ w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 02.07.2012

W sprawie zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do Zakładu Opiekunczo-Leczniczego SPZOZ w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 28.06.2012

W sprawie utraty mocy Regulaminów  udzielania świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy i pielęgniarki na podstawie umów cywilno-prawnych w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 02.01.2012

W sprawie udzielenia zaliczki stałej na rok 2012

1 16 17 18
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.