Zarządzenia dyrektora

2020
Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 10.01.2020

W sprawie podwyższenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w porze dziennej w dni ustawowo wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 03.01.2020

W sprawie udzielenia zaliczki stałej na rok 2019

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 03.01.2020

W sprawie udzielenia zaliczki i stałej na rok 2020

2019
Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 03.06.2019

W sprawie przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie Świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 31.05.2019

W sprawie ustalenia cen za badania EEG i EKG wykonywane w komórkach medycznych (z wyłączeniem Poradni Medycyny Pracy) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.05.2019

W sprawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.05.2019

W sprawie ustalenia cen za usługi medyczne świadczone przez Poradnię Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.05.2019

W sprawie ustalenia cen za usługi medyczne świadczone w komórkach medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.05.2019

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.04.2019

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 19.04.2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia drugiego postępowania konkursowego na stanowisko: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 10.04.2019

W sprawie podwyższenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w porze dziennej w dni ustawowo wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (dz. U. z 2015 r, poz. 90), zw. dalej ,,świętami szczególnymi”

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 10.04.2019

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 10.04.2019

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 10.04.2019

W sprawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 21.03.2019

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 18.03.2019

W sprawie przeprowadzenia konkursów ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Specjalista ds. Jakości - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością / Zarządzenie z dnia 05.03.2019

Zmieniające w sprawie powołania Zespołów łącznikowych ds.  Zakażeń Szpitalnych

Specjalista ds. Jakości - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością / Zarządzenie z dnia 05.03.2019

W sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 28.02.2019

Dotyczące indywidualnego systemu organizacji  pracy lekarzy medycyny realizujących w tut. Zakładzie szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury

1 2 3 4 19
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.