Zarządzenia dyrektora

2023
Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 26.05.2023

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 26.05.2023

W sprawie ustalenia cen z udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 18.05.2023

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przewozu samochodem specjalistycznym osób nieuprawnionych.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 17.05.2023

W sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 08.05.2023

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii transfuzjologicznej i Banku Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 04.05.2023

W sprawie powołania Komisji analizującej przyczyny zgonów.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 18.04.2023

W sprawie powołania Komisji sprawującej nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 18.04.2023

W sprawie powołania Komisji sprawującej nadzór nad kształceniem podyplomowym lekarzy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 18.04.2023

W sprawie powołania Zespołu ds. Antybiotykoterapii.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 03.04.2023

W sprawie powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 03.04.2023

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do Zakładu/Pododdziału  Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 03.04.2023

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 27.03.2023

W sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia audytów klinicznych wewnętrznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Siedlcach.

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 23.03.2023

W sprawie powołania Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego w lecznictwie szpitalnym, opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz opiece długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 21.03.2023

W sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego w Samodzielnym Publicznym zakładzie opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 20.03.2023

W sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania przeglądu i oceny przydatności asortymentu znajdującego się w magazynie darów.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 01.03.2023

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu/Pododdziału  Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 01.03.2023

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 27.02.2023

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 23.02.2023

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się w nadzorze Pani Beaty Plińskiej – pielęgniarki oddziałowej Hospicjum przy ul. Bema 22 wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

1 2 3 4 28
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.