Zarządzenia dyrektora

2020
Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 24.08.2020

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie magazynów wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 23.07.2020

W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za realizację świadczeń na rzecz pacjentów Szpitala podejrzanych lub zakażonych koronawirusem

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.07.2020

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 7.07.2020

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania związanych z przyjęciem pacjentów do Zakładu/Pododdziału Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 29.06.2020

W sprawie przedłużenia okresu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za realizację świadczeń na rzecz pacjentów Szpitala podejrzanych lub zakażonych koronawirusem.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 29.06.2020

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 24.06.2020

W sprawie powołania komisji do przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach budynku Akademika Nr 5 przy ul. Żytniej 17 w Siedlcach spełniającego funkcję Izolatorium

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 12.06.2020

W sprawie powołania komisji do wyceny aparatu RTG Shimadzu ok produkcji 2006 znajdującego się na stanie Pracowni RTG przy Starowiejskiej 15

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 05.06.2020

Zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie magazynów wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej  i Bank Krwi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 28.05.2020

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 25.05.2020

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się  w nadzorze Pani Alicji Serafin Kierownika Poradni dla Dzieci przy Mazurskiej 1 w Siedlcach wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 30.03.2020

W sprawie powołania komisji do przejęcia budynku Akademika nr 5 przy ul. Żytniej 17 w Siedlcach od Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w celu organizacji izolatorium

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 20.03.2020

W sprawie dodatkowego wynagrodzenia za realizację świadczeń na rzecz pacjentów Szpitala podejrzanych lub zakażonych koronawirusem.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 13.03.2020

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia Pracowników nowego rozkładu pracy

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 04.03.2020

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia Pracowników nowego rozkładu czasu pracy

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 04.03.2020

W sprawie powołania Koordynatora ds. organizacji świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów placówek medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa

1 2 3 4 20
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.