Zarządzenia dyrektora

2012
Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 06.11.2012

W sprawie ustalenia cen za usługi medyczne świadczone przez Poradnię Medycyny Pracy SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 06.11.2012

W sprawie ustalenia cen za usługi medyczne związane z postępowaniem po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusami HIV, HBV, i HCV wykonywane w Ogólnej Izbie Przyjęć przy ul. Starowiejskiej 15 SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 06.11.2012

W sprawie powołania Zespołu Rehabilitacyjnego w Oddziale Psychiatrycznym SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 30.10.2012

W sprawie ustalenia cen za badania OCT (optyczna koherentna tomografia) wykonywane w Poradni Okulistycznej SPZOZ w Siedlcach.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 26.10.2012

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej zapasów i materiałów objętych ewidencja ilościową- wartościową.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 25.10.2012

W sprawie ustalenia cen za pobyt w komórkach organizacyjnych lecznictwa stacjonarnego SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 24.10.2012

W sprawie obowiązywania procedur Systemu Zarządzania Jakością 9001 – 2008 w SPZOZ w Siedlcach.

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 22.10.2012

W sprawie ustalenia cen za szczepienia zalecane wyk. przez placówki SPZOZ w Siedlcach.

/ Zarządzenie z dnia 22.10.2012

W sprawie ustalenia ceny za szczepienie przeciw grypie dla pracowników SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 17.10.2012

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane przez Pracownię Tomografii Komputerowej SPZOZ w Siedlcach.

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 05.10.2012

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Siedlcach.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 03.10.2012

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przewozu samochodem specjalistycznym, osób nieuprawnionych.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 25.09.2012

W sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiadów w stołówce szpitala przez pracowników, emerytów, rencistów i osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną w SPZOZ w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 17.09.2012

W sprawie ustalenia niektórych opłat za sprzedaż fartucha jednorazowego użytku i za każdy dzień pobytu matki sprawującej opiekę nad chorym dzieckiem

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 10.09.2012

W sprawie ustalenia cen za badania diagnostyczne wykonywane przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SPZOZ w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 07.09.2012

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji leków i materiałów opatrunkowych objętych ewidencja ilościowo – wartościową

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 01.09.2012

W sprawie aktualizacji postanowień ustalonych w Zarządzeniu Nr 37/05 i Zarządzeniu Nr 53/08 dotyczących przyznania dodatku specjalnego pracowników Oddziału Psychiatrycznego.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 16.08.2012

W sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zawodowego oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 16.08.2012

W sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w SPZOZ w Siedlcach

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 14.08.2012

W sprawie ustalenia cen zaszczepienia zalecane wykonywane przez placówki SPZOZ w Siedlcach

1 25 26 27 28
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.