Zarządzenia dyrektora

2019
Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 18.02.2019

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 31.01.2019

W sprawie rozliczania i ustalenia kosztów w zakładzie

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 31.01.2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Siedlcach

Specjalista ds. Jakości - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością / Zarządzenie z dnia 16.01.2019

W sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.01.2019

W sprawie przedłużenia okresu wypłacania premii w podstawowej opiece zdrowotnej SPZOZ-u w Siedlcach wg zasad określonych w Zarządzeniu Nr 6/2010 z dnia 20.01.2010 r. ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniach Nr 33/2010, Nr 4/2011, Nr 58/2011, Nr 4/2013, Nr 3/2014, Nr 3/2015, Nr 57/2015, Nr 3/2017, Nr 4/2018 oraz Nr 35/2018

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 08.01.2019

W sprawie Systemu Elektronicznego zarządzania dokumentami EDICTA

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 03.01.2019

W sprawie udzielenia pożyczki stałej na rok 2019

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 03.01.2019

W sprawie udzielenia pożyczki stałej na rok 2019

2018
Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 20.12.2018

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 18.12.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących na stanie Gminnego Ośrodku Zdrowia w Suchożebrach wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 14.12.2018

W spawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, dokumentacji oraz składników majątkowych znajdujących się na stanie magazynów będących w nadzorze Pana Jerzego Czerepińskiego odpowiedzialnego materialnie wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 03.12.2018

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołanej Zarządzeniem wewnętrznym Nr 10/2011 z dnia 01.03.2011 r. ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 28/2015 z dnia 15.06.2015 r.

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 11.12.2018

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 11.12.2018

W spawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach W spawie ustalenia ceny ryczałt

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 11.10.2018

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane w Pracowni USG przy ul. Starowiejskiej 15 i w Gabinecie USG przy ul. Mazurskiej 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 15.11.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących na stanie Poradni Stomatologicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suchożebrach wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 14.11.2018

W sprawie określenia zasad, trybu oraz terminu opracowania planu finansowego

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 11.10.2018

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 11.10.2018

W sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone w Zakładzie Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 11.10.2018

W spawie ustalenia ceny ryczałtowej za szczepienie przeciw grypie wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach W spawie ustalenia ceny ryczałt

1 2 3 4 5 19
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.