Zarządzenia dyrektora

2023
Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 14.02.2023

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 31.01.2023

W sprawie przedłużenia okresu wypłacania premii w podstawowej opiece zdrowotnej SPZOZ-u w Siedlcach wg zasad określonych w Zarządzeniu Nr 6 /2010 z dnia 20.01.2010 r. ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniach Nr 33/10, Nr 4/2011, Nr 58/2011, Nr 4/2013, Nr 3/2014, Nr 3/2015, Nr 57/2015, Nr 3/2017, Nr 4/2018, Nr 6/2019, Nr 4/2020, 2/2021 oraz Nr 56/2022

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 26.01.2023

W sprawie przedłużenia terminu prac powołanego Zarządzeniem nr 4/2023 Zespołu negocjacyjnego warunków finansowych realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilno – prawnych.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 23.01.2023

W sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego warunków finansowych realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilno – prawnych.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 23.01.2023

W sprawie przeprowadzenia konkursów ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 02.01.2023

W sprawie udzielenia zaliczki stałej na rok 2023

2022
Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 19.12.2022

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących na stanie Głównego Księgowego Zakładu wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002określającym zasady

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 15.12.2022

W sprawie wprowadzenia nowego wzoru druku dokumentacji medycznej w Medycynie Szkolnej

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 14.12.2022

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 14.12.2022

W sprawie ustalenia cen za udostępnienie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 02.11.2022

W sprawie zmiany wysokości premii zadaniowej dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej określonej w Zarządzeniu Nr 6 /2010 z dnia 20.01.2010 r. ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniach Nr 33/10, Nr 4/2011, Nr 58/2011, Nr 4/2013, Nr 3/2014, Nr 3/2015, Nr 57/2015, Nr 3/2017, Nr 4/2018, Nr 6/2019, Nr 4/2020, 2/2021 oraz Nr 4/2022

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 02.11.2022

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych treści niniejszego Zarządzenia nowego rozkładu czasu pracy.

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 19.10.2022

W sprawie zmiany członka zespołu do przeprowadzenia w dniach 29-30.11.2022 r. inwentaryzacji odczynników w Medycznym Laboratorium Dia gnostycznym powołanego Zarządzeniem nr 52/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 4 października 2022 r

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 13.10.2022

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji leków znajdujących się na stanie Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala przy Starowiejskiej 15

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 04.10.2022

W sprawie wprowadzenia  znaku graficznego – logo – Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 04.10.2022

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Zarządzenie z dnia 30.09.2022

W sprawie zmiany Tabeli 1.1 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 46/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 30 grudnia 02 r. w sprawie ustalenia obowiązków w zakresie rachunku kosztów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Przełożona Pielęgniarek i Położnych / Zarządzenie z dnia 29.09.2022

W sprawie ustalenia cen ryczałtowych za szczepienia zalecane wykonywane przez placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.09.2022

W sprawie ustalenia cen za usługi medyczne związane z postępowaniem po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusami HIV, HBV i HCV wykonywane w Poradni Chorób Zakaźnych i w Oddziale Chorób Zakaźnych przy ul. Starowiejskiej 15 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 28.09.2022

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

1 2 3 4 5 28
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.