Zarządzenia dyrektora

2018
Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 01.10.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących w nadzorze dotychczasowej Przełożonej pielęgniarek i położnych ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Pani Katarzyny Dąbal wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 14.09.2018

W sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 06.09.2018

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 06.09.2018

W sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone w Zakładzie Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 6.09.2018

W sprawie ustalenia cen za udostępnianie dokumentacji medycznej przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 6.09.2018

W sprawie ustalenia cen za badania densytometryczne wykonywane w gabinecie badań densytometrycznych przy ul. Formińskiego 14 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 5.09.2018

W sprawie ustalenia cen za badania wykonywane w Pracowni USG przy ul. Starowiejskiej 15 i w Gabinecie USG przy ul. Mazurskiej 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 13.08.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakłady w tym leków i materiałów medycznych będących na stanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala przy ul. Starowiejskiej 15wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 28/2012 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 07.08.2018

W sprawie ustalenia organizacji prac modernizacyjnych na Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości pracy tych oddziałów oraz utworzenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 26.07.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących na stanie Głównego Księgowego Zakładu wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 26.07.2018

W sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia działalności Zakładu Patomorfologii SPZOZ przy ul. Starowiejskiej wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 12.07.2018

W sprawie przeprowadzenia konkursów ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 10.07.2018

W sprawie zmiany określonych w zarządzeniu Nr 4/2018 z dnia 5.01.2018 r. zasad wypłacania premii zdaniowej lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej

Dział Usług Medycznych / Zarządzenie z dnia 9.07.2018

W sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Oddziałów Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 6.07.2018

W sprawie powołania komisji konkursowej po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 2.07.2018

W sprawie wprowadzenia dla wskazanych w treści niniejszego Zarządzenia ratowników medycznych nowego rozkładu czasu pracy zmianowej

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 25.06.2018

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu w tym leków i materiałów medycznych będących na stanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych

Dział Ekonomiczno-Finansowy / Zarządzenie z dnia 25.06.2018

W Sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, dokumentacji i wyposażenia w składniki majątkowe zakładu będących na stanie Poradni Stomatologicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suchożebrach wraz ze sporządzeniem z powyższego protokołu przekazania zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 28/2002 określającym zasady przekazywania stanowisk kierowniczych.

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 15.06.2018

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko głównego księgowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Dział Kadr i Płac / Zarządzenie z dnia 18.06.2018

W sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu przygotowania środków transportu do realizacji zadań Zespołu Transportu Wewnętrznego

1 2 3 4 5 18
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.