ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

/18.03.2020/

ODBIÓR WYNIKÓW

BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

W związku z koniecznością zamknięcia Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 wyniki badań histopatologicznych z Oddziałów Szpitalnych /Poradni Specjalistycznych/ Pracowni Endoskopii zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 15 od dnia 19 marca 2020 r. będą do odbioru w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Formińskiego 14 w SiedlcachI piętro (tel. 25 644 45 73).

Personel skontaktuje się z pacjentem, gdy wynik będzie gotowy do odbioru – wskaże termin i miejsce odbioru.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.